Regulamin

1. Postanowienia ogólne

ZnajdźOferty.pl, administrator i wydawca portalu udostępnia wszystkim Użytkownikom ten dokument. Ma on na celu poinformować Użytkowników o zasadach funkcjonowania Portalu, odnośnie którego zostały spisane poniższe warunki korzystania z Portalu ZnajdźOferty.pl.  Ponadto korzystanie z portalu oznacza pełną akceptację treści niniejszego regulaminu.

1.1 Każda osoba odwiedzająca Portal potwierdza, że zapoznała się z poniższym regulaminem. Jednocześnie zobowiązuje się do stosowania się do reguł w nim określonych.

1.2 Celem portalu jest zamieszczanie informacji o ofertach i akcjach promocyjnych organizowanych przez sieci handlowe działające na terenie Polski. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest sklepem, ani sklepem internetowym.

1.3 ZnajdźOferty.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści zamieszczanych na Portalu, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników. Oznacza to również, że wprowadzone zmiany obowiązują od momentu udostępnienia ich na Portalu.

 

2.    Definicje

2.1 Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem www.znajdzoferty.pl

2) Administrator – podmiot prowadzący serwis ZnajdźOferty.pl

3) Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem  ZnajdźOferty.pl

 

3. Odpowiedzialność

3.1 ZnajdźOferty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji uzyskanych z Portalu. W szczególności, gdy informacje te zostały zmodyfikowane czy umieszczone przez osoby, instytucje czy jednostki trzecie i nieznane Portalowi.

3.2 Portal nie prowadzi sprzedaży i nie odpowiada za niezgodność informacji zawartych w materiałach promocyjnych sieci handlowych z rzeczywistością.

3.3 Portal ZnajdźOferty.pl może używać cookies (niewielkie pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby korzystającej z Portalu), w celu wykonania określonych procedur, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji Portalu. Używane w Portalu cookies mają charakter tymczasowy i służą do zwiększenia skuteczności transmisji danych. Znikają wraz z ukończeniem sesji Użytkownika na Portalu. W żadnym z wypadków Portal nie stosuje cookies do zbierania informacji o charakterze osobistym.

3.4 Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje czy zawartości takowych trzecich stron internetowych będących skutkiem przekierowania Użytkownika ze strony Portalu.

3.5 ZnajdźOferty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane na forach internetowych, czatach, generatorach blogów, komentarzach, portalach społecznościowych czy w jakimkolwiek innym miejscu,będącym skutkiem przekierowania z Portalu.

3.6 ZnajdźOferty.pl dokłada starań, by informacje zawarte w portalu były aktualne, dokładne i zgodne ze stanem faktycznym. ZnajdźOferty.pl nie ma jednak kontroli nad zawartością gazetek i stron internetowych, do których przekazywany jest dostęp za pomocą linków zewnętrznych. Portal zastrzega, więc sobie prawo do błędów, a Użytkownik przyjmując to do wiadomości, nie będzie rościł sobie z tytułu ewentualnych błędów żadnych praw.

3.7 Portal nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje jakie podjęto na podstawie treści na stronie ZnajdźOferty.pl , a także nie ponosi odpowiedzialności za ich skutek.

3.8 Portal zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości, treści i / lub zawieszenia usługi według własnego uznania, z (lub bez) wcześniejszym uprzedzeniem.

3.9 Użytkownik akceptuje i świadomie ponosi ryzyko instalowania aplikacji mobilnych i przeglądania portalu na swoich urządzeniach. Portal nie udziela również żadnych gwarancji w odniesieniu do takich aplikacji. Ponadto ZnadźOferty.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, będące skutkiem korzystania z aplikacji i portalu.

 

4. Prawa autorskie

4.1 Cała zawartość portalu i aplikacji mobilnych jest chroniona prawami autorskimi. Publikowane ulotki i katalogi, produkty i nazwy firm i znaki opisane na stronie internetowej i aplikacjach mobilnych, są własnością ich właścicieli i przedstawicieli.

4.2 Wszelkie nazwy oraz zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w portalu tylko w celach informacyjnych.

4.3 Nie zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie treści i zawartości znajdujących się na ZnajdzOferty.pl. Nie wolno również kopiować lub odtwarzać kodu aplikacji code mobile lub samego portalu.

4.4 Prawa autorskie do wszelkich grafik zamieszczonych w materiałach promocyjnych udostępnianych przez sieci handlowe są wyłącznie ich własnością.

4.5 Przedstawiciele podmiotów handlowych mogą zażądać zmian lub usunięcia materiałów promocyjnych i informacji zamieszczonych na portalu, które dotyczą tych podmiotów. W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres: info@znajdzoferty.pl,a żądane zmiany zostaną natychmiast wprowadzone.

 

5. Dane osobowe

5.1  Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych, a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a portalem są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5.2 W każdym czasie Użytkownik ma prawo zażądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6.2 Informacje o akcjach promocyjnych zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.

6.3 Akcje promocyjne kończą się w dniu wskazanym w ofercie przez podmiot handlowy lub w momencie wyczerpania zapasów.

Jesteś tutaj